PRIVACY

De Botlek Business Club beschermt de privacy van haar bezoekers en spant zich naar alle redelijkheid in om alle privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen. Tijdens het bekijken van onze website, registreren wij geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker. Het bekijken van onze website is anoniem.

Cookies

Door het gebruik van functionele en analytische cookies, zorgen wij dat onze website optimaal werkt voor u. Functionele cookies gebruiken wij zodat u makkelijker kunt inloggen op onze website. Analytische cookies (geanonimiseerd) gebruiken wij om statistieken te kunnen bekijken, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal bezoekers van onze website. Lees meer over cookies.

Aanmelden en inloggen

Op onze website kunt u zich aanmelden als nieuw lid of om vrijblijvend een bijeenkomst te bezoeken. De informatie die u hier verstrekt gebruiken wij alleen om contact met u te kunnen opnemen en om u te voorzien van nadere informatie over de Botlek Business Club. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Als bestaand lid kunt u inloggen en uw bedrijfsprofiel bewerken. Deze gegevens zullen wij niet gebruiken voor andere doeleinden dan waar deze voor bestemd zijn. U vult uw gegevens in op een beveiligde omgeving op de website en wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server.

DISCLAIMER

De Botlek Business Club geeft op deze website informatie over netwerken, netwerkbijeenkomsten, leden en lidmaatschap. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan niet garant voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze website beschikbaar is.

Bedrijfsprofielen

Leden van de Botlek Business Club kunnen op deze website hun bedrijfsprofiel aanvullen met onder andere foto’s en informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die op deze bedrijfsprofielen wordt geplaatst door leden.

Contentbeheer

Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de Botlek Business Club, informatie, fotomateriaal of andere ‘content’ van deze website te verspreiden of door te geven aan derden. Indien u materiaal van onze website wilt gebruiken, neemt u dan contact met ons op via: secretariaat@botlekbusinessclub.nl.

COOKIES

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die ontstaan door informatie op deze website aan te klikken of door gegevens op deze website in te voeren. Deze gegevensbestanden geven informatie die van belang is voor het optimaal functioneren van de website. Deze informatie staat op geen enkele wijze in verband met uw identiteit. Uw persoonlijke gebruik kunnen wij dus niet afleiden uit cookies. Bij de meeste internetbrowsers kunt u zelf het plaatsen van cookies blokkeren. Zie hiervoor de handleiding van uw browser. Het uitzetten van cookies kan het functioneren van websites beperken.

Functionele en analytische cookies

De Botlek Business Club maakt voor een optimale werking van de website gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen als u wilt inloggen in uw bedrijfsprofiel. Door de -geanonimiseerde- analytische cookies kunnen wij (in Google Analytics) bijhouden hoe u onze website gebruikt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke delen veel gelezen worden en welke niet. Op die manier kunnen wij de website verder optimaliseren. Als u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met cookies, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.