DISCLAIMER

De Botlek Business Club geeft op deze website informatie over netwerken, netwerkbijeenkomsten, leden en lidmaatschap. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan niet garant voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze website beschikbaar is.

Bedrijfsprofielen

Leden van de Botlek Business Club kunnen op deze website hun bedrijfsprofiel aanvullen met onder andere foto’s en informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die op deze bedrijfsprofielen wordt geplaatst door leden.

Contentbeheer

Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de Botlek Business Club, informatie, fotomateriaal of andere ‘content’ van deze website te verspreiden of door te geven aan derden. Indien u materiaal van onze website wilt gebruiken, neemt u dan contact met ons op via: secretariaat@botlekbusinessclub.nl.